Okt-08: AOW M/V 65/69 (aangevuld)

Duidelijke titel lijkt me. Maar omdat ik het niet laten kan, toch nog een kleine verklaring. Rechts een grafiek met de gemiddelde leeftijd die Nederlanders behaalden in 1958 t/m 2008. De mannen heb ik de blauwe kleur toebedeeld en de vrouwen de rode.

In 1958 werden mannen gemiddeld 64,0 jaar. Die leeftijd was dus onder de AOW-leeftijd. Vrouwen werden toen 3,3 jaar ouder (67,3) en maakten gemiddeld 2,3 jaar gebruik van de AOW. Als dat niet op te brengen was, dan weet ik het niet meer.

Anno 2008 is dat behoorlijk gewijzigd. Mannen werden in dat jaar gemiddeld 73,6 en genoten daarmee 8,6 jaar van de AOW. Vrouwen werden 5,7 jaar ouder (79,3), waardoor zij 14,3 jaar AOW kregen.


En van mij mag iedereen heel oud worden, maar dan moet hij of zij ook sparen/inleggen voor zijn of haar eigen AOW. En ja, dat is nooit gebeurd. De huidige werknemers moeten nu de AOW opbrengen voor hen die nu boven de AOW-leeftijd zijn. Met een geboortegolf en het ouder worden kan dat wel eens een beetje vastlopen.

Dus bedenkt de regering dat de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar opgetrokken moet worden. Moet kunnen, mensen worden immers ouder. Met diezelfde redenering kan je ook stellen dat vrouwen later in de AOW moeten dan mannen. Vrouwen worden immers ouder dan mannen en maken langer gebruik van de AOW.

Kortom laat de AOW-leeftijd voor de zwakkere mannen gelijk en laat Agnes en co. doorwerken tot hun 69ste. Niet dat dat gaat lukken, werkgevers willen immers geen oudere werknemers, maar da’s een zorg voor later.


Aanvulling
Na een opmerking van Frans54 ben ik nog wat verder gaan zoeken in de CBS-getallen. Hiernaast 2 bonus-diagrammen. De bovenste geeft de vergrijzing aan, danwel het percentage mensen boven de 65 jaar. Toevallig is dat ook de groep AOW’ers. En ja, wederom uitgesplitst naar mannen en vrouwen aangezien het bovenstaande logje juist daar over ging.

Maar eigenlijk is dat nog niet een juiste weergave van ‘het AOW-probleem’. De AOW wordt immers niet opgebracht door babies t/m studenten. Toevallig bood CBS daar ook een oplossing voor en wel de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar. Die heb ik voor het gemak de Wrs (Werknemers) genoemd. Rechts staat het aantal AOW’ers gedeeld door het aantal werknemers. In 1958 was die factor voor mannen 0.155 ofwel 6,5 werknemers op 1 AOW’er. In 2008 is dat gestegen naar 0.205 wat 5 werknemers is per AOW’er.

En ook hier is het bij de vrouwen een stuk dramatischer. In 1958 was het verschil met de mannen niet zo groot en was hun factor 0.168. Maar in 2008 zijn de grijze vrouwen duidelijk uitgelopen tot 0.276. Dat is 3,6 werkneemster tegenover 1 AOW’ster. En dat laatste afgezien van het feit dat doorsnee werkneemsters nog altijd beduidend minder betaalde uren in hun leven maken dan de mannelijke variant.

Advertentie

Geplaatst op 2009-10-08, in Kiesmatig en getagd als , , , , , , , . Markeer de permalink als favoriet. 27 reacties.

 1. Ich bin begeistert!
  Dat ik daar niet opgekomen ben. Vrouwen beweren toch sinds jaren dat ze eigenlijk het sterkere geslacht zijn. Laten ze dat nu maar in praktijk brengen.
  Moeten we alleen nog die lastige wet over gelijke behandeling aanpassen. Misschien kunnen we het verkopen als positieve discriminatie; iedereen wil immers graag werken?

 2. Prima insteek op zich, alleen gaat je verhaal over het aantal jaren dat van de AOW wordt genoten niet helemaal op. Degenen die voor het 65 jaar averlijden krijgen nooit AOW en genieten dus helemaal niet. Je moet dus eigenlijk kijken naar de overleving als iemand eenmaal 65 jaar is geworden. Dan wordt het verhaal toch een beetje anders. Weliswaar is de de gemiddelde nog te verwachten levensduur op 65 jaar ook gestegen, die stijging is echter aanmerkelijk kleiner dan die van de algemene levensverwachting die jij aanhaalt en die rekent vanaf 0 jaar. Degenen die de 65 halen genieten dus momenteel niet echt heel veel langer van de AOW, het verschil (en het probleem) zit hem vooral in minder overlijden voor het 65e jaar bereikt wordt waardoor er nu veel meer 65-plussers zijn (en er de eerste jaren nog steeds flink wat bijkomen)

 3. @Frans54: Dit zijn geen levensverwachtingen, maar de gemeten gemiddelde sterfteleeftijd in een bepaald jaar. Levensverwachtingsgetallen zijn net als weersverwachtingen, ze hoeven niet uit te komen. CBS levert ook al jaren deze waarnemingsgetallen. Maar het nieuws vind die niet zo leuk, omdat ze een stuk lager liggen dan de levensverwachting voor mensen die in zo’n jaar worden geboren.
  Op die gemiddelde sterfteleeftijd valt ook zeker het e.e.a. aan te merken, maar ik vind het een betere indicatie om aan te geven dat vrouwen aanzienlijk langer gebruikmaken van de AOW dan mannen.
  Er zijn ook onderzoeken die aangeven dat hoogopgeleide mensen langer leven dan laagopgeleide mensen. Dat pleit er voor om de AOW niet meer aan een bepaalde drempelleeftijd te hangen, maar aan het aantal dienstjaren. Laagopgeleiden beginnen nu eenmaal eerder met werken dan hoogopgeleiden.

 4. OK, iets ander uitgangspunt dus. Maar blijft toch dat dit cijfer waarschijnlijk ook vooral gestegen is door minder sterfte op jonge leeftijd en veel minder door veel langer leven na het 65e jaar. Het is vooral het toegenomen aantal mensen dat die 65 jaar haalt dat voor de scheefgroei in de verhouding gepensioneerden/betalers van de kosten zorgt en in veel mindere mate het toegenomen aantal jaren dat na het 65e geleefd wordt.

 5. Een goed beeld zou je waarschijnlijk krijgen als je beschikte over het percentage van het aantal mensen van een bepaalde leeftijd(sgroep) dat per jaar overlijdt. Dus b.v. van alle 70 jarigen overleed in 1950 x% en in 2008 y% en dat voor alle leeftijden/leeftijdsgroepen. Het verschil tov 1950 zal dan naar mijn inschatting aanzienlijk kleiner zijn.

 6. @Frans54: Dat klopt. Wat dat betreft zou je het aantal mensen boven de 65 moeten afzetten tegen het totaal van de bevolking. Dwz het zogenaamde vergrijzingsgetal. Dat getal ligt in Nederland (nu 13,5%) behoorlijk lager dan bijv. in Duitsland of België (15,5%). Maar de link met de hogere leeftijd is dan niet zo eenvoudig te maken. Op mijn manier is het wat aansprekelijker. Maar ook met dat vergrijzingsgetal zal duidelijk zijn dat vrouwen structureel langer gebruik maken van de AOW.

 7. @Bob: Het is zelfs nog erger. Mijn tantes die nu AOW krijgen hebben nooit een betaalde baan gehad waar AOW op ingehouden is. Ze hebben niet meer gedaan dan wat huismoederen. Nogal wiedes dat ze dus ouder worden dan mijn (eerder versleten) ooms.

 8. Je vergeet een klein ding. Veel vrouwen hebben geen baan, alleen het huishouden.

 9. Dat de huidige aow-er niet heeft ingelegd voor zijn aow, is wel heel kort door de bocht. Iedereen, die gewerkt heeft na 1 januari 1957, heeft aow betaald. Aangezien de aow selfsupporting is, hebben de huidige aow-ers wel degelijk voor zichzelf gespaard. Dat het geld door de overheid voor anderen is gebruikt, omdat die niet voor zichzelf konden sparen, is een andere zaak. Daarmee kun je niet zeggen, dat jij en ik niet hebben gespaard voor onszelf. De overheid is hier aan het klooien geweest en niemand anders, Xiwel. Anderen zijn wel de dupe of worden de dupe.

 10. De AOW is nooit een spaarsysteem geweest, het is geen pensioen of lijfrente, maar een omslagsysteem. AOW premie is altijd gebruikt voor de AOW-ers van dat moment.

 11. @Me!: Maar later krijgen deze dames wel een AOW-uitkering. Sterker nog, dat geldt ook voor mij. Ik ben al een tijdje gestopt met werken en betaal dus bijna geen AOW-premie. Later krijg ik net zoveel AOW per jaar als de andere Nederlanders. En ja, ik vind dat niet echt kloppen.

 12. @Vedat en Laurent: Klopt, mijn verhaaltje is een beetje kort door de bocht. Het ging me dan ook vooral om het idee: ‘Nederlanders worden ouder, dus moeten ze later AOW krijgen’ versus het idee dat vrouwen al jaren 5 tot 6 jaar ouder worden dan mannen. Zij zitten dus met tevelen aan de AOW-pot te trekken. Laat hen dan later in de AOW gaan.
  Van mijn vader heb ik ooit begrepen dat hij erg gepikeerd was toen de AOW werd ingevoerd. Hij verdiende erg weinig (de huur was bijna net zo hoog als zijn loon) en daaruit moest hij ‘dubbel geld’ aan de AOW afdragen. Dwz voor mensen die toen meteen de AOW ingingen (zoals mijn opa’s en oma’s) en later voor de AOW van hem en mijn moeder. Er zou dus een inhaalslag gemaakt worden zodat mensen min of meer voor zichzelf zouden betalen. Dat is eigenlijk nooit gelukt door gehannes van de politiek. Gevolg is dat men nu denkt vast te lopen.

 13. Voor een deel geef ik je gelijk. In heel veel buurlanden is de pensioenleeftijd al opgetrokken tot 67. Ik wil het wel voor mannen en vrouwen gelijk hebben want deze grafieken gaan vooral over vrouwen die ‘huisvrouw’ zijn geweest.De generatie vrouwen die hierna komt heeft ook altijd buiten de deur gewerkt en gaat vast minder oud worden. Maar de mannen met het zware beroep, ik heb wel respect voor ze, maar heel veel van die mannen zijn toen ze jong waren ook niet goed met hun gezondheid bezig geweest. Vijf dagen werken, 40 uur, daar wordt ook de inhoudingen en de belasting over betaald, maar ze werken als ze jong zijn ook nog wel 20 uur zwart. Daar wordt niets van ingehouden en geen belasting van betaald. Maar het gevolg is wel dat ze eerder versleten zijn, dus ook vaak voor de pensieoleeftijd in de WAO. Echt zij snoepen ook wel genoeg gemeenschapsgeld op. Zelf zal ik nooit een mannetje iets laten doen omdat dit goedkoper is. Dat is ondermijning van ons bestel. Binnenkort wordt de keuken verbouwd maar dit wordt wel door een officieel bedrijf uitgevoerd. Echte mannen, maar geen mannetjes.

 14. Of het verhaal klopt of niet, ik vind het in elk geval een boeiend punt. Het zou een leuke discussie in de kamer kunnen opleveren.

 15. @Hanscke: Als mannen ongezonder leven en sneller de pijp aan Maarten geven, dan is dat natuurlijk gunstig voor de AOW-pot.
  Uit de grafiek valt echter ook af te lezen dat het leeftijdsverschil juist in de laatste decennia is toegenomen.
  Misschien komt het omdat vrouwen nog steeds minder betaalde uren maken dan mannen, minder zwaar werk doen of minder leidinggevend werk doen.
  Toch denk ik niet dat dat de oorzaak is. Vrouwen hebben duidelijk minder prestatiedrang en werken relexter en dus geestelijk gezonder. Als zij zich stoerder, haniger en dus dommer gaan gedragen, dan zal het leeftijdsverschil waarschijnlijk afnemen. De kans is echter groter dan mannen die hanigheid aan de kant zetten en zo gezonder gaan werken.
  O ja, en in de buurlanden (Duitsland en België) is de vergrijzing duidelijk hoger. Zij hebben in de laatste jaren minder kinderen gemaakt dan de Nederlanders. Dit logje is dan ook geen pleidooi voor een hogere AOW-leeftijd. Je mag de titel ook zien als ‘AOW M/V 63/67’. Het ging mij vooral om het heilige huisje dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden.

 16. @Mack: Natuurlijk klopt mijn verhaal. ;-) En die discussie in de kamer zal wel nooit plaatsvinden.

 17. Je haalt een ander punt aan wat eigenlijk ook interessant is: hoogopgeleiden worden ouder, en dit heeft er mede mee te maken dat die vaak op latere leeftijd zijn gaan werken.
  Ik kreeg mijn eerste baan op mijn 21-ste terwijl ik nog studeerde en was er dus nóg vroeg bij. Ik zag de bui echter al hangen dat ik het met 2 studies nooit zou gaan redden voor het einde van de studiefinanciering, en zocht alvast een baan. Er zijn echter afgestudeerden die pas op hun 24ste of zo gaan werken. Eigenlijk is het niet eerlijk voor 16-jarigen dat die tot hun 65ste door moeten werken en dus ten opzichte van mensen die gestudeerd hebben 5 tot 8 jaar meer gewerkt hebben. Misschien moet je AOW-leeftijd gaan afhangen van het aantal gewerkte jaren. Dat is nu al zo, maar dat getal ligt zo laag dat iedereen dat haalt.
  Aan de andere kant is het echter natuurlijk ook wel zo dat een hoogopgeleide gemiddeld een hogere belastingafdracht heeft, en dus in zijn leven veel meer heeft bijgedragen aan het AOW-stelsel als diegene die alleen lager school heeft afgemaakt. In die zin is het dus economisch niet zo erg dat die een paar jaar langer uit de ruif van de AOW eet.
  Voor ons is dit zowiezo een niet-belangrijke discussie. Wij wonen in het buitenland en bouwen dus geen Nederlandse AOW meer op. Het inbetalen in het nederlandse systeem om je AOW-aanspraak op peil te houden is zo belachelijk duur dat iedereen die in een middagje rekenen heeft geleerd al van veraf kan zien dat dit echt niet nuttig is. Je kunt het geld beter in een privé-pensioen storten.

 18. @Natascha: Ik noemde het omdat het aantal werkjaren per persoon na de invoering van de AOW behoorlijk is gedaald. Maar ik ben het ook geheel met je eens dat er veel hoger opgeleiden een hoger salaris krijgen en meer afdragen. Er zijn echter ook mensen met een zeer hoge opleiding voor iets waar zij nooit een baan voor vinden. Die dragen niet veel af aan de AOW en wat afgedragen wordt komt uit een ander regerings en/of verzekeringspotje.
  Ik heb een familielid die al 40 jaar in de USA woont en nooit meebetaald heeft (geen baan en haar man was geen Nederlander) aan de AOW, maar er nu wel een AOW-uitkering krijgt. De regering mag ook wel eens nadenken over dit soort situaties.

 19. Hoe kan het dat dat familielid AOW krijgt?
  Het kan voor zover ik weet geen volledige AOW zijn, omdat dit familielid daarvoor niet lang genoeg in Nederland gewoond heeft, lijkt me.

 20. @Trijntje: Het klopt, mijn familielid krijgt geen volledige AOW, maar ongeveer 40% daarvan. Via wat slechtwerkende linken van de overheid ben ik erachter dat de USA met Nederland wel een AOW-verdrag heeft. Als je dus tussen je 15e en 65e in NL hebt gewoond, dan krijg je daarna in de USA een volledige AOW-uitkering. Per jaar dat je tussen je 15e en 65e niet in NL hebt gewoond gaat er 2% van de AOW-uitkering af. Dat verklaart waarom mijn familielid 40% krijgt.
  Wat dat betreft klopt het systeem wel. Zij krijgt dus alleen AOW voor het deel dat zij in NL woonde. Zo ver ik weet heeft ze in NL nooit een betaalde baan gehad, maar dat geldt voor heel veel vrouwen van haar leeftijd.

 21. @Xiwel: klopt, ik krijg maar 32% van de AOW en Pepijn 44%

 22. @Natascha en Pepijn: Of jullie moeten weer wat jaartjes in NL gaan werken wonen om dat percentage op te krikken. :-)

 23. Volgens de stistieken heb ik dus gemiddeld nog 7 jaar te leven, en heb dan 8,6 jaar AOW “genoten”. Ik ben begonnen te werken toen ik 17 was, bij een universiteit. Ik heb daar faciliterend meegewerkt aan de opleiding van academici, waarvan er menigeen pas op ca. 30-jarige leeftijd begon te werken. Ik heb 40 arbeidsjaren volgemaakt, waarvan het 34 in het bedrijfsleven. Daarna ben ik “afgeschreven” na een burn-out, 57,5 jaar oud: ik werd “overbodig” geadministreerd. Als afvloeiingsregeling kreeg ik een “blikken handdruk”.
  Hoeveel van de academici, waaraan ik een bijdrage aan hun opleiding geleverd heb, werken na hun 65ste nog door, met hun veel hogere inkomen en veel hogere pensioen?
  De ongenuanceerde discussie over “AOW van 65 naar 67” maakt mij woedend!

 24. @Niklas: Maar er is wel degelijk een probleem. Dat probleem is nmm niet zozeer ontstaan doordat mensen ouder worden, maar doordat er flinke bevolkingsfluctuaties zijn geweest. De geboortegolf rond 1957 (toename bevolking 1,4% per jaar) was een reaxi op de geboortegolf van 1922 (1,5% per jaar). En als er niet zoveel aan anticonceptie was gedaan dan hadden we rond 1992 ook een geboortegolf gehad. En daarmee meer mensen die de AOW afdragen. Maar nu dat niet gebeurd is is er zeker een probleem. Zelf ben ik daarbij een voorstander dat de bevolking niet of in elk geval minder stijgt.
  Dat levert echter wel dit soort tijdelijke problemen met de AOW op. Maar zodra de AOW’ers geboren zijn in een periode van 0,0% bevolkingsgroei en de werknemers die inleggen ook, dan is er weinig aan de hand. Het gaat nog een jaar of 20 duren eer het zo ver is.
  Dat de regering nu doet voorkomen dat het alleen maar erger wordt is nmm ook stemmingmakerij. En veel ongenuanceerde media doen daar lekker aan mee.
  Dat het verhogen naar 67 niet zo slim is staat in mijn laatste zin net boven de aanvulling. Uiteindelijk wordt er met zo’n ‘oplossing’ de groep tussen 65 en 67 toegevoegd aan de groep die nu al in de Vut en WW t/m bijstand zit.
  Het zou beter zijn als we het aantal WAO’ers kunnen verlagen door hen meer aan betaald werk te krijgen. En daarmee de afdracht van WAO kunnen verlagen. Met die verlaging kan de afdracht voor de AOW omhoog en dat levert flink wat geld op. Vrijwel zeker meer dan die AOW-verhoging.
  Een andere aardige oplossing is het met flinke winst verkopen van de StaatsBosBank. Als Zalm dat goed doet, kunnen er vele miljarden verdient worden en die mogen van mij in de AOW-pot om het ‘geboortegolfprobleem van rond 1992’) op te lossen. En misschien draait daar de gehele huidige AOW-discussie om. Dwz de bevolking rijp maken voor het idee dat dat ABN-winst in de AOW-pot verdwijnt.

 25. Zinnige aanvullingen hebben jij en Frans54 er nog bijgeschreven. Dat was aanvankelijk ook 1 van mijn gedachten: de kindersterfte was tot de jaren 60 nog best hoog, longontsteking, diarrhee, kinderleukemie maakten meer slachtoffertjes dan nu. Dat haalde de gemiddelde levensverwachting enorm naar beneden. (kscroll even naarboven of ik het echt niet getypt had, nee :-))
  Het is inderdaad de bevolkingsopbouw, ik herinner me die statistiekjes met een ui-vorm
  Net als Niklas maakt de stemmingmakerij en de “oplossingen van het kabinetBos/Balk” woedend (ik heb mijn FNV-lidmaatschap ervoor opgezegd.)
  Wat mij betreft wordt er dit jaar al begonnen met een groep gezonde 60+ers, de academici zoals Niklas die schetst, de hogeropgeleiden waaraan een schreeuwend tekort is, te laten doorwerken. Om te beginnen een paar maanden. Bizar om dat uit te stellen tot 2026, een soort ‘na-ons-de-zondvloed-“mentaliteit.
  Nu worden er mensen afgeschreven, op basis van leeftijd of wat dan ook, die heel veel ervaring hebben en een uitstekende bijdrage kunnen blijven leveren aan de samenleving. Dat ze ondertussen zelfvoorzienend zijn in plaats van VUTer of AOWer, is alleen maar een bijkomend voordeel.

 26. De grafieken zijn zeer misleidend. Het is een open deur dat de kans dat iemand ouder wordt, toeneemt naarmate hij ouder is. Iemand die nu 67 is, maakt een grotere kans om de “gemiddelde leeftijd”” te halen dan iemand die nu 30 is.
  De vraag werkelijk aan de orde is, welk percentage mannen/vrouwen/lagere beroepsgroepen haalt nu de 65/67
  het antwoord hierop zal u niet vrolijk stemmen.
  Zoals gewoonlijk worden statistieken bewust verkeerd misbruikt voor politieke doeleinden.

 27. @CY Nicus: ‘De grafieken’? Welke grafiek bedoel je in het bijzonder of heb je de indruk dat op deze website dezelfde grafieken staan die overal te vinden zijn?
  Dat laatste is niet zo. Deze grafieken heb ik zelf gemaakt adhv de openbare CBS-meetcijfers. Dus niet verwachtingscijfers waar nmm aan te twijfelen valt. Aanvankelijk maakte ik de bovenste 2 grafieken om aan te tonen dat vrouwen langer van de AOW genieten dan mannen. Overigens een open deur, die grafieken zijn er alleen ter ondersteuning. En nee, geen ministerie of politicus durft het in zijn hoofd te halen om dit soort grafieken per gender uit te splitsen.
  Dat grafieken misbruikt worden is me maar al te bekend. Van de bovenstaande grafieken mag je uitgaan dat dat hier niet het geval is. Overigens is het misbruiken door de media groter dan door de politiek. De media willen sappige verhalen en daar hoort een sappige grafiek bij. Als die grafiek niet sappig is, dan wordt er naar een sappigere gezocht.
  Je ‘werkelijke vraag’ is hierboven beantwoord met de laatste grafiek. Het gaat er namelijk niet om wie er 65 of 67 halen, maar hoelang men na zo’n leeftijd gebruik maakt van de AOW ten opzichte van het aantal inleggers dat op dat moment werkt. Kortom als mensen 100 jaar van de AOW genieten, dan is die niet op te brengen. Maar dat probleem is er ook als we stoppen met het producren van kinderen.
  Dat er een heel ander probleem is, ‘welke werkgever wil oudere werknemers’ staat ook vermeld. Dit is dus geen verhaal voor of tegen het verhogen van de AOW-leeftijd.

Reaxi - Mailadres hoeft niet. Zie: Ximaar?! ↑↑

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: