Mrt-16: Ximaars Stemadviezen

In het vorige bericht meldde ik dat Alkmaar niet op 19 maart mag stemmen. De reden is een klein beetje anders dan ik beschreef. Lezers die op het plaatje geklikt hebben kwamen bij een persbericht van de gemeente Alkmaar, waarin staat dat de inwoners van de gemeentes Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp pas op 19 november naar de stembus mogen. Het jaar daarop fuseren deze 3 gemeentes tot 1 gemeente en voor de samenstelling van die nieuwe gemeenteraad kan dus een dikke maand eerder worden gestemd.

99% van de Nederlandse stemgerechtigden mogen wel op 19 maart stemmen en als ik voor hen een stemadvies wil geven, dan moet ik daar niet langer mee wachten. Daarbij vragen bekenden me vaak waarop ik zou stemmen, omdat ik het allemaal ‘zo goed weet’. Prima vraag, maar echte hapklare antwoorden heb ik niet en dat komt misschien wel omdat ik het allemaal zo goed weet.

Moeiteloos kan ik elke partij wegstrepen en anders wel de personen die voor die partij op de kieslijst staan. Een groot probleem is dat geschikte mensen zich niet melden bij een politieke partij en daar al helemaal niet een functie als raadslid willen vervullen. We worden dus opgescheept met een mindere kwaliteit mensen en dat is meer dan jammer.

De oplossing daarvoor is dat de media beter en objectiever berichten en deze mensen niet alleen op het minste of geringste onderuithalen. Een hogere vergoeding kan ook helpen. Kortom een functie als raadslid of politiek bestuurder zou weer wat meer gewaardeerd moeten worden. Die oplossing zal nog jaren op zich laten wachten, daarvoor gaat het op dit moment te goed. En als dingen te goed gaan, dan doen we daar niets aan zoals wegblijven bij verkiezingen.

Toch is mijn stemadvies om juist wel te stemmen, omdat gemeenteraden erg veel beslissen. Gemeentes worden groter en krijgen meer taken. Natuurlijk moeten die taken goed uitgevoerd worden en dat kan als de gemeenteraad goed functioneert en bijvoorbeeld het beschikbare geld op de beste manier verdeelt over verkeer (veilige wegen, minder verkeersoverlast, openbaarvervoer), ondernemen (werkgelegenheid), cultuur (musea, theater, poptempels), scholen, sport (het is prima als meer mensen gaan bewegen), maar ook over sociale voorzieningen voor mensen die om een of andere reden niet goed mee kunnen komen.

Ze bepalen echt niet alles, maar wel erg veel. Zo heeft onze gemeenteraad de afgelopen jaren ruzie gemaakt met Yxie (cultuur), het MCA (ziekenhuis), AZ (voetbal) en de ondernemers van Overstad. En ruziemaken is niet erg constructief. Yxie is daardoor niet doorgegaan, wat een flinke culturele verslechtering is. Het ziekenhuis heeft besloten om Alkmaar te verlaten en hun geluk in een buurgemeente te beproeven en AZ heeft ook gedreigd om maar weg te gaan naar de gemeente Zaanstad. Het zijn maar wat voorbeelden die aangeven dat we in Alkmaar de vorige keer niet de juiste raadsleden hebben gekozen. In andere gemeentes zullen vergelijkbare voorbeelden zijn.

Stemmen is dus zeker belangrijk en het zou een blamage zijn als de opkomst onder de 50% komt. Eigenlijk vind ik dat bij een te lage opkomst de stemming ongeldig moet worden verklaard. Dat is al jaren zo voor de EU-verkiezing die een nog lagere opkomst kent. De laagste opkomst hebben we hier in NL bij de hoogheemraadschapsverkiezingen. Verder dan 10% komen die niet. Wat mij betreft stoppen met dat circus en laat dan maar gemeentes en provinicies de bestuurders van de hoogheemraadschappen getrapt kiezen. Dat getrapt kiezen geldt wat mij betreft dus ook voor de EU. Laat de natiotale regering in Den Haag maar een setje mensen uitkiezen en naar Brussel sturen. De bevolking is daar niet rijp voor en heeft er duidelijk geen zin in om daarvoor naar de stembus te gaan.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was dat anders, maar de laatste keren zakt ook die opkomst en het ziet er naar uit dat die nu rond de 45% komt te liggen. Dus zo laag dat men daarmee aangeeft hier inmiddels ook niet meer rijp voor te zijn, het onbelangrijk te vinden en/of het geen bal vindt uitmaken. Je mag dus hopen dat de opkomst ver boven de 50% komt en de voorspellers het qua verwachte opkomst goed fout hebben.

Nou is een advies om te gaan stemmen niet moeilijk. Probleem is meer waarop. Zelf doe ik dat niet op basis van verkiezingsbeloftes, ik vind dat vrij achterlijk omdat die beloftes doorgaans niet waargemaakt kunnen worden. Dus stem ik op ervaringen uit het verleden. Kijk ik of partijen en personen zich constructief hebben gedragen en de juiste beslissingen op het juiste moment hebben genomen.

Helaas is die score in de gemmente Alkmaar in mijn ogen niet zo duidelijk dat er 1 partij of ook maar 1 politicus/politica boven de rest uisteekt. Wel heeft ruim 50% bewezen zeer ongeschikt te zijn voor een plek in de gemeenteraad. Uit de overige ‘gaat wel’-figuren zal ik dus moeten kiezen. Ik mag daar nog 7 maanden over nadenken, maar verwacht niet dat ik het dan wel zal weten. Hopelijk is het in andere gemeentes duidelijker, maar ik vrees van niet.

Om er een beetje uit te komen is nog wel de keuze op een andere manier te beperken. Mijn ervaring is dat lokale partijen de achterdeur uit zijn. Lokale partijen kunnen niet aankloppen bij hun collega’s in de provincie of in Den Haag. Die collega’s zijn er niet. Landelijke partijen hebben op dit punt duidelijk een voordeel. Daarbij komt dat lokale partijen vaak uit onvrede zijn ontstaan en met dergelijke mensen kom je niet ver waar het om goed bestuur gaat.

In een buurgemeente waar ik tot mijn 43e heb gewoond, hebben lokale partijen die gemeente behoorlijk in de problemen gebracht. Onkunde en zeer uiteenlopend eigenbelang zorgden voor besluiteloosheid of verkeerde besluiten en vooral voor onderlinge ruzies. De oude garde van CDA en VVD was ook niet alles en zorgden ervoor dat in de 90’er jaren een nieuwe lokale partij een ruime meerderheid (55%) behaalde. Twee jaar later fragmenteerde die lokale partij in 3 kleinere. Veel ruzie en geknoei, waar die gemeente nog immer de ellende van ondervind.

In Alkmaar stemt 25% op een lokale partij en hoe aantrekkelijk dat soms ook lijkt; ik ga het zeker niet doen. En op die manier heb ik nog maar te kiezen uit 3 partijen omdat voor mij de VVD en het CDA om nog weer andere redenen afvallen. Ik ben wel deels liberaal, maar vind de VVD zeker niet liberaal en voor het CDA, CU, SGP en eventuele Moslim-, Joodse- of Buddhistische partijen geldt natuurlijk dat je godsdienst en politiek moet scheiden.

In die 3 overgebleven partijen (PvdA, GL en D66) vind ik ook niet direct mensen die me aanspreken. In onze lokale PvdA en GL zitten vooral betweters, waarmee slecht valt samen te werken. En D66 is van een behoorlijk partij afgezakt tot een waardeloze partij sinds zij de laatste 2 jaar deel zijn uit gaan maken van de coalitie. De SP valt bij mij in Alkmaar om dezelfde reden af.

Het liefste zou ik daarbij stemmen op een partij of een persoon die het fietsgebruik hoog in het vaandel heeft staan. Fietsen is gezond en maakt een stad leefbaarder. Alle politieke partijen zeggen op te komen voor de fietsers, maar geven daar geen invulling aan. Maar 1 raadslid komt er voor uit dat hij fietsen hoog in het vaandel heeft, maar die zit bij zo’n lokale partij en is wat mij betreft om erg veel andere redenen uiterst ongeschikt als raadslid.

Ik hoop dat in andere gemeentes de keuze eenvoudiger is, maar verwacht dat het daar helaas niet veel beter zal zijn. Toch raad ik aan om te stemmen, om zo de devaluatie van de gemeenteraden tegen te gaan.

Advertentie

Geplaatst op 2014-03-16, in Kiesmatig en getagd als , , , , , , , , . Markeer de permalink als favoriet. 12 reacties.

 1. Uit het verleden is gebleken dat welgeteld twee partijen ook in de Tweede Kamer hun stemgedrag en het inbrengen van moties laten lijden door hun verkiezingsbeloftes: de PvdD en de SP. Alle andere partijen zien beloftes uitsluitend als manier om stemmen te trekken voor verkiezingen. Blijkbaar. (Ja, ook ik heb onderzoek gedaan!)

 2. @Terrebel: Dank voor de aanvulling. Het gaat natuurlijk wel om gemeenteraadsverkiezingen en ik zou dus verkiezingsbeloftes op gemeenteraadniveau moeten natrekken. Dat is me net iets teveel werk, maar niemand zal moeite hebben met de stelling dat verkieizingsbeloftes weinig voorstellen en grotendeels sneuvelen bij de coalitieonderhandelingen. Daarbij zit natuurlijk ook een groot verschil tussen realistische vage en onraelistische ingrijpende beloftes.

 3. Jammer, dat jij je niet kunt vinden in de politieke partijen en/of politici. Maar ook ik vind dat een stem niet verloren mag gaan.
  Vriendelijke groet,

 4. @Rob: Ik krijg de kieslijst pas in november en misschien staat er dan wel een nieuw iemand bij waar ik vertrouwen in heb. Dat is dus afwachten. Nu moet ik roeien met de politici die nu in de Alkmaarse gemeenteraad zitten en dat is niet veel soeps. Je mag van geluk spreken als je in Amsterdam een betere keuze hebt.

  En het is niet zo dat een stem verloren gaat, maar dat de stemmen van anderen meer waard worden en er zo voor gaan zorgen dat er nog meer lokale partijen aan de macht komen. Als de stemmers daarop niet zouden stemmen dan is er wat mij betreft juist geen stem verloren.

 5. Politiek en gemeenteraad verschillen te veel van elkaar. Negen van de tien keer wordt het een privé feestje.

 6. Vwb. Alkmaar zou ik het 1,2,3 ook niet weten, misschien stroomt er iets in vanuit de andere gemeentes ;-)

  Vwb. de bestuurlijke onervarenheid:
  Punt is dat landelijke partijen een vergoeding krijgen om hun leden op te (kunnen) leiden voor een bestuursfunctie hoorde ik laatst op de radio. Lokale partijen hebben/krijgen zo’n budget niet. hetgeen niet conform de Europese regels zou zijn dacht ik begrepen te hebben…

  Overigens onderschrijf ik je mening om altijd gebruik te maken van je stemrecht ook al wordt het al moeilijker om een keuze te maken…

 7. ps. Het wordt zo mi. langzamerhand tijd dat we in Nederland ook een 3 stromingen politiek krijgen waarbinnen elke partij een plekje zou moeten kunnen vinden, dit volledig met de participatie gedachte in het achterhoofd. Het zou de boel een stuk overzichtelijker en voor mij duidelijker maken.

 8. Het is in Amsterdam ook ingewikkeld. Er gaan soms dingen goed, maar over het algemeen is het één grote bouwput, en als het klaar is denk je “was dit 4 jaar omrijden waard ?” De grootste afgang is natuurlijk die Noord-Zuid lijn. Tegen de tijd dat die af is, zijn we misschien 2 wereldoorlogen en een economische crisis verder. Ik denk niet dat ik dan nog in Amsterdam woon.

 9. Ook hier is het wachten tot 19-11, zelfs de vraag of we voor onze huidige gemeente of die na herideling gaan stemmen. Politieke partijen hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Zoals overal omdat ze niet weten wat ze met de transitie te wachten staat maar ook of en hoe de samensmelting gestalte gegeven moet worden. Ik hb geen idee hoe ik daar als stemgerechtigde nu op kan reageren.

 10. @Carel: Alkmaar annexeert 2 gemeentes met meer oppervlakte, maar veel minder inwoners. Alkmaar (95.000), Graft-De Rijp (6,500) en Schermer (5,500). 90% van de inwoners betreft de oude gemeente. De gemeente Alkmaar krijgt wel veel meer werk door grotere afstanden (lagere bevolkingsdichtheid) en meer kosten (meer landwegen). Omgekeerd hadden ze hier als regiogemeente al veel zaken goed op de rit, zoals de WMO en lage gemeentelijke lasten. Dat had weinig te maken met de politieke vertegenwoordigres maar meer met ambtenaren die zich niet door deze politici van de wijs laten brengen.

  Bij een gelijkwaardigere fusie zoals in 2002 van de gemeente Bergen met Egmond en Schoorl heb je meer problemen, vooral Egmond voelt en gedraagt zicht nog altijd compleet apart.

 11. @Knutselsmurf: Er is een soort relatie tussen de gemeentegrootte gemeten in het aantal inwoners en het hebben van grote bouwprojecten (wegen, wijken). Hoe groter des te meer. Geldt voor heel West-Europa en waarschijnlijk ver daar buiten waar ik minder ervaring heb.

  Er is nog een andere relatie en die betreft inspraak en aanvechtmogelijkheden. Hoe meer daarvan des te langer iets duurt (braak ligt, niet opschiet) en des te meer het een waardeloos compromis wordt. Hier in Alkmaar kunnen ze daar wat van, maar volgens mij zijn ze daar in Amsterdam nog veel beter in. :-)

 12. Ik heb heel lang geaarzeld aan wie ik mijn stem zou geven. Het is toch een lokale partij geworden omdat ik heel zeker weet dat deze partij geen banden heeft in een vorm van christelijke identiteit. In deze streek moet er echt nog gestreefd worden naar een tegenwicht van alles wat christelijk is, want anders blijft deze streek gruwelijk achter omdat er niets mag. Niet op zondag, maar ook niet op de rest van de week.

Reaxi - Mailadres hoeft niet. Zie: Ximaar?! ↑↑

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: