Apr-16: NH3 PM2,5 NOx SOx

[Er is een vervolg op het onderstaande verhaal. Wat hieronder staat zal zeker invloed hebben, maar inmiddels zie ik zingen en schreeuwen als een nog duidelijkere overeenkomst en verspreidingsoorzaak. Zie hier.]


Een handjevol troep dat de lucht ongezond maakt. In m’n bijdrage van 28 maart liet ik een kaart zien van de Q-Koorts, die nog altijd erg overeenkomt met de huidige kaart van Corona-slachtoffers. Ik schreef toen al dat het puur toeval kan zijn, aangezien Q-koorts in Italië niet specifiek in het Po-dal heeft huisgehouden. Kan simpelweg zo zijn dat daar vrijwel geen geiten te vinden zijn.

Toch vond ik de Q-koorts kaart voor Nederland wel heel frappant en bedacht ik wat nog meer typerend is voor Uden en omgeving.

NH3 (Ammoniak)
valt dan meteen op. Een product van de intensieve veehouderij, hieronder een kaartje:

En daarbij springt het donker rood gekleurde Po-dal er bovenuit. NH3 is daar een groter probleem dan in NL. Het is een vlak landbouwgebied en er zijn o.m. veel varkens. Hun uitwerpselen leveren ammoniak op.

Eerder had ik de ondersteunende kaart hieronder al in een reactie geplaatst:

Stikstof (N2) depositie (neerslag uit de lucht) bestaat in NL voor 2/3de uit Ammoniak/NH3 (veehouderijen) en 1/3de StikstofOxydes/NOx (verkeer/industrie).

Fijnstof
Zelf verdenk ik ook PM2,5, beter bekend als fijnstof. Komt vrij door verkeer, maar ook door stallen. Aan dat laatste doet men tegenwoordig veel met filters. NOx (Stikstof-Oxydes) en SOx (Zwavel-Oxides) betreft ook troep die je beter maar niet in de lucht kan hebben. SOx is meer een product van zware industrie en dan moet je aan Rotterdam en het Ruhrgebied denken. Uden ligt daar tussenin en zal er dus zeker een graantje van mee kunnen pikken. Stikstof wordt ook met landbouw in verbinding gebracht, maar dan gaat het toch vooral om Ammoniak dat een Stikstof-Waterstof-verbinding is.

Longen
Al deze rotzooi (en nog meer) zorgt voor vieze en ongezonde lucht. Mijn vermoeden is dat die lucht in de laatste decennia de longen heeft aangetast. (Eigenlijk zou ik wel eens een kaart willen zien met daarop gebieden waar longen en luchtwegen slechter zijn.) Dat mensen met slechtere longen meer slachtoffer zijn van Corona (of eerder Q-koorts) mag als bekend worden veronderstelt. De lucht is duidelijk ook smerig in het Po-dal, waar ook veel verkeer en industrie is. Binnen Europese steden is de hoeveelheid fijnstof in Milaan het hoogst. In de USA is fijnstof een enorm probleem in New York en de grote steden van California.

Dat de lucht sterk vervuild is rond Wuhan had ik bij toeval al eens eerder belicht. Het gaat dan om waardes die nog veel hoger zijn. Dat is overigens ook de reden dat in grote delen van China mensen al jaren met mondkapjes rondlopen.

Maurice De Hond
Het bovenstaande spookte al eerder door m’n hoofd. Sterker nog ik had al een deel toegevoegd aan het stukje over Sickbock en BSL-4. Daarmee vond ik dat verhaal te lang worden en heb ik het er maar weer af geknipt. Nu kwam het weer naar boven, nadat ik gelezen had dat Maurice de Hond religieuze bijeenkomsten (carnaval, kerkdiensten) en luchtvochtigheid de schuld gaf. Die luchtvochtigheid zal zeker mee kunnen spelen als je ziet dat Den Haag erg weinig besmettingen heeft. Maurice haalt er ook vluchtelingenkampen bij. Hoe kan het dat Corona daar niet om zich heen grijpt? Luchtvochtigheid geldt voor eilanden met vluchtelingen, maar gaat niet op voor de kampen rond de Syrisch-Turkse grens. Bij beide lijkt me bijvoorbeeld wel de hoeveelheid Ammoniak minimaal.

Religie en luchtvochtigheid verklaren niet waarom Uden veel zwaarder is getroffen dan de regio Eindhoven. Ik heb dat dan ook onder zijn blog gezet, maar dat hangt al een tijdje in de moderatie.

Advertentie

Geplaatst op 2020-04-16, in Milieumatig en getagd als , , , , , , , , , , , , . Markeer de permalink als favoriet. 25 reacties.

 1. Varkens, landbouw, industrie, verkeer.
  Hier en daar noemen mensen een van deze vier doodsoorzaak nummer 1. Ik veronderstel dat ze inderdaad stuk voor stuk iets kwalijks doen met ons lichaam. Het werd vroeger al gezegd over New York
  Ik verwacht dat de wetenschappers dit zelf ook mee laten wegen in de zoektocht naar een oorzaken en vaccins, evenals het onnadenkend menselijk handelen. En aan volksfeesten. En niet te vergeten aan varkensvervoer, oa naar het zuiden.

  Terzijde, toen mijn man de Ziekte van Parkinson had vertelde de neuroloog dat dit opvallend vaak voorkwam in de streek Brabant-Limburg, ongeveer in Peel en langs de Maas. Ik weet niet hoever het ‘gevarengebied’ zich uitstrekte.
  Ook toen dachten we aan mest en landbouw.

 2. Die kaarten geven inderdaad opvallende overeenkomsten. De lucht die in Amsterdam wordt ingeademd is in “normale” tijden ook niet bepaald schoon. De aantallen positief geteste COVID-19 gevallen zijn daar lager dan rond Uden. Zou het kunnen zijn, dat in Amsterdam minder snel getest wordt dan rond Uden? Ook dat kan lagere aantallen geven.

 3. @Bertie: Naar Parkinson e.d. had ik nog niet gekeken. Hier een kaart die aangeeft dat dat meer in Noord-Holland en op de Veluwe voorkomt. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekte-van-parkinson/regionaal-internationaal/regionaal#node-sterfte-aan-ziekten-van-het-zenuwstelsel-ggd-regio

  Verder heb ik nog gekeken naar opleidingsniveau of vergrijzing, maar dat komt het gebied Uden en omgeving zeker niet duidelijk naar voren. De enige andere optie zijn SP-stemmers, maar dat komt omdat die partij uit de omgeving is ontstaan.

 4. @Vlierbloesem: Ik denk dat de corona-meetmethode over heel Nederland min of meer identiek is. Dat er niet 100% wordt gemeten is bekend.

  Amsterdam heeft net als Den Haag een voordeel van de wind. Veel waait weg. Landinwaarts is dat effect minder. Als het om ammoniak gaat, dan scoort Amsterdam ook veel gunstiger. Dat is de reden dat ik zelf vooral de intensieve veehouderij als mogelijk oorzaak zie, die de effecten van corona verergert.

 5. Vraag ik me af waarom Spanje dan zo de pineut is.

 6. @Sjoerd: Daar heb ik (nog) geen goede verklaring voor. Maurice De Hond overigens net zo min. De provincies (Rioja, Soria en Segovia) waar de meeste besmettingen per inwoner zijn, zijn juist dun bevolkt. Dat is erg a-typisch aangezien de dunbevolkte gebieden in NL (Drenthe, Zeeland, Friesland en Groningen hier juist veel minder last hebben. Idem voor de dunstbevolkte bundeslanden in Duitsland. In die spaanse provincie is veel veeteelt, schapen, varkens en runderen. Maar niet typisch meer dan in de rest van Spanje. Het zijn ook provincies die leeglopen en dat kan inhouden dat de overblijvers behoorlijk op leeftijd zijn. Maar ook dat de medische stand daar inmiddels onvoldoende is.

 7. @Sjoerd: Oudere Spanjaarden bewegen vrijwel niet en hebben last van overgewicht en diabetis.

 8. Omgeving Uden was voor de Nederlandse gezondheidszorg het begin van de uitbraak. De eerste testen betroffen dat gebied en we weten niet of het ook al elders in Nederland voorkwam. Contacten van de eerste gevonden besmettingen werden nagegaan an ook zij werden getest, enzovoort. Daaruit kunnen hogere aantallen officieel gemelde besmettingen in omgeving Uden verklaard worden.

  Pas later werden contacten minder snel getest. De aantallen liepen op, de testen waren beperkt beschikbaar. De eerste beginnende symptomen werden niet als alarmerend gezien. Veel mensen zijn inmiddels overleden zonder getest te zijn, zodat het van hen niet bekend is of ze deze ziekte hadden. Ze kunnen wel weer anderen besmet hebben. Maar we weten daar weinig van, omdat er niet snel meer getest wordt in heel Nederland, met uitzondering van Groningen.

  In Groningen werd andere test apparatuur gebruikt en was geen afhankelijkheid van 1 leverancier. Daar kon ruimer getest. Medische professionals konden de test krijgen en bleven thuis als ze besmet bleken. Ze kwamen niet meer in contact met anderen, zodat zij geen besmettingsrisico meer vormden. Daaruit kan het lagere aantal bevestigde besmettingen in Groningen en omgeving verklaard worden.

 9. interessante kaarten en veel aanleiding voor het verder onderzoeken van de hypothesen van ximaar. In Spanje kan ook sprake zijn van een soort Bible-belt effect. In Madrid en Barcelona zijn op 8 maart grootschalige optochten gehouden vanwege vrouwendag. Deden ook de vrouw van de president en de vrouw van de vicepresident aan mee, beiden bleken even later besmet.
  Waarschijnlijk in het linksige Baskenland ook optochten, maar die bevestiging heb ik nog niet rond..

 10. @Vlierbloesem: Zo ver ik weet en na kan gaan was de eerste besmetting in Loon op Zand, die in het ziekenhuis van Tilburg belandde. Beide plaatsen zijn hemelsbreed ruim 40km van Boekel, waar pas de focus op kwam toen de kaart van absoluut naar relatief (dus per 100.000 inw.) werd veranderd. In en om Boekel (ik noem dat Uden, aangezien dat de dichtsbijzijnde grotere plaats is) is nog altijd de kern met de meeste ziekenhuis-opnames. In Loon op Zand en Tilburg valt het nog altijd erg mee vergeleken met de regio Uden. Per 100.000 zijn in de regio Uden 3 tot 4x zoveel mensen opgenomen in het ziekenhuis. Zelf woon ik naast het ziekenhuis in Alkmaar en heb zicht op de nieuwe ‘triagetent’. Ik zie hier vooral ambulances uit andere regio’s. In veel (80% van de) gevallen gaat de patient niet door de triage en heeft dus geen corona. Ik vind het ook niet bepaald drukker qua ambunaces. Ik ken in mijn omgeving nog niemand waarbij corona is vastgesteld. Op 108.000 inwoners is hier bij 177 mensen besmetting vastgesteld en 48 liggen of lagen in het ziekenhuis. Waarschijnlijk liggen circa 8 daarvan op de IC. Dwz dat is de landelijke trend, of Alkmaar daar in meegaat kon ik nog niet vinden. Als ik de GGD’s en het recente bloedonderzoeken mag geloven, dan hebben 6x zoveel mensen de besmetting opgelopen. In dat geval is 1 op de 1000 hier besmet.

 11. De publicatie van Maurice had ik van de week al gelezen en al zijn verwijzingen doorspit. Sommige van zijn aannames vind ik wel steekhoudend genoeg om er rekening mee te houden.
  Het blijft een feit dat de mens anders met z’n leefomgeving en met dieren om moet gaan. Ik ben blij dat ik vegetarier ben geworden, alweer een behoorlijk tijdje terug.
  Verder lijkt me het terugdringen van luchtverontreiniging een hoge prioriteit te hebben, maar ik vrees dat na deze crisis alles weer om geld gaat draaien.

 12. Ik volg de statistieken en kaartjes voor Hessen, de Duitse deelstaat waarin ik woon. Opvallend is dat er nu zeer heftige coronacijfers in dunbevolkte, landelijke gebieden voorkomen. Die waren aanvankelijk juist heel weinig getroffen, maar nu extra veel. Misschien dacht zo’n dunne bevolking: ach, dat zal zo’n vaart niet lopen, dat komt bij ons niet?
  Een raadsel blijft overigens Offenbach, de stiefzusterstad van Frankfurt. Daar is weinig corona en het is niet duidelijk waarom. De bevolkingsdichtheid is er natuurlijk groot; de lucht zal er ook niet al te schoon zijn.

 13. @Emigrant: Vooral het Odenwald doet het slecht met 1 dode per 3.000 inwoners. De stad Offenbach scoort vergelijkbaar met Wiesbaden en Frankfort als je naar het aantal doden kijkt, circa 1 op 35.000 inwoners. Darmstadt doet het dan veel beter met 1 op 80.000 inwoners. Landkreisen Marburg/Biedekopf en Giessen doen het nog beter met 1 dode per 250.000 inwoners.

 14. Ik zag je opmerking staan bij Maurice de Hond.

 15. @Mack: Inmiddels denk ik dat religie wel een enorme rol speelt, maar dan in de vorm van dicht bijelkaar zingen of schreeuwen, Dat kan in een besloten ruimte zijn als een kerk, zoals in Mulhouse, Nunspeet en op Goeree-Overfakkee. Maar het kan ook in de vorm van schreeuwen zoals de bar in Oostenrijk en een stadion in Italië. Het hoeft ook niet binnen zoals de vrouwenmars in Spanje. In Spanje zijn in tegenstelling tot andere landen veel meer vrouwen besmet.

  In Zuid-Korea ging het ook om eenchristelijke kerkdienst. Mogelijk was dat ook het geval in Iran. Toch kan het zijn dat mensen veel minder uitbundig zingen in een moskee en dat die daarom minder worden getroffen. Als het klopt, dan heeft men in de buurt van Uden ook veel meer gezongen en/of geschreeuwd dan in Eindhoven. In en om Uden zijn erg veel koren en juist koren worden erg getroffen ook omdat dat vaak oudere mensen zijn. Misschien is er in Eindhoven minder sprake van een korencultuur, maar dat kon ik nog niet goed vinden.

 16. Men zou eerst moeten weten waar de besmetting in Italie vandaan kwam, want volgens mij kwam de Brabantse besmetting daar weer vandaan. En wat betreft die landen op het zuidelijk halfrond….ik denk toch ook dat een rol speelt dat die armer zijn en veel minder testen en de aantallen niet geheel kloppen.

 17. Ik zie dat andere gebieden in Nederland nu ook steeds een beetje donkerder kleuren. Misschien is dat verschil per gebied alleen een kwestie van tijd.

  Vakantiegangers kwamen besmet thuis op een moment dat dit nieuwe virus in Nederland nog niet serieus genomen werd. Tijdens carnaval kunnen mensen uit de wijde omgeving ontmoet zijn.

  We zullen zien hoe het zich verder ontwikkeld.

 18. Goed dat je een reactie bij Maurice de Hond hebt geschreven..
  ik zat (voor je reageerde) al te dubben of ik er een link naar je blog zou posten. Hem ooit gekend hebbende via m’n werk 100 jaar geleden, kan ik me voorstellen dat hij serieus over je these nadenkt.
  Sowieso komt jouw fijnstof/NH3/NOx-theorie me plausibel over.

 19. @Vlierbloesem en Jolie: Ik heb een vervolg geschreven nadat ik Maurice de Hond op TV had gezien. https://ximaar.wordpress.com/2020/04/22/apr-22-uit-volle-borst/

 20. 1Vandaag besteedde op 27 apr aandacht aan het bovenstaande, maar hadden daarbij de kaartjes verwisseld:

  https://www.npostart.nl/eenvandaag/27-04-2020/AT_2132255

 21. scherpe waarneming!

 22. @Mack: Ze lopen een halve maand op me achter. ;-)
  Zal wel even duren eer ze op het idee komen dat er een nog duidelijker verband is (zie bovenaan) en dat daarmee een overlap is in NB-NO.

 23. Ik vind het knap.

 24. In de Kennis van Nu van 3 juni 2020 duiken ze dieper in de stikstofproblematiek. Waarbij corona in Noord-Oost-Brabant gekoppeld wordt aan astma en andere ziektes die ontstaan zijn door o.m. teveel NH3-uitstoot, door de intensieve veehouderij aldaar.
  https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu/03-06-2020/VPWON_1308689

Reaxi - Mailadres hoeft niet. Zie: Ximaar?! ↑↑

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: