Site-archief

Mei-31: Vogelaarvrij Overdie

Door het blogbericht op Sjoerd’s bVision schoot me te binnen dat ik nog een bericht in de opslag had staan. Ik schreef het op 11 april. Maar omdat ik rond die tijd al voldoende over de stad plaatste moest ie maar even wachten. En dan vergeet ik hem dus bijna.

Drie en twee jaar geleden heb ik al eens geblogd over Overdie als Vogelaarswijk. Eigenlijk was toen al de term veranderd in prachtwijk en later krachtwijk. Neemt niet weg dat Ella Vogelaar het destijds als minister van Wonen, Wijken en Integratie in mijn optiek goed zag. In grote steden verpauperen wijken. Mensen met geld gaan naar een wijk waar het beter wonen is en mensen met minder geld blijven achter waardoor er een neergaande spiraal is. Die wijken zijn er altijd geweest en je zal dit nooit helemaal oplossen.

Lees de rest van dit bericht

Mei-04: Overdie Fietst!

Donderdagmiddag is de tentoonstelling ‘Overdie Fietst!‘ geopend, de toegang is gratis. Meer info en openingstijden lees je hier.

Deze tentoonstelling hoort bij het project ‘Wijken voor de Fiets!‘, dat er voor moet zorgen dat fietsen in de zogenaamde Krachtwijken (voorheen Vogelaarswijken) aantrekkelijker wordt. Alkmaar-Overdie is de laatste wijk waar ‘Wijken voor de Fiets!’ actief is. Op de fietslessen kwamen flink wat mensen af. De voorlopige resultaten van een fiets-enquete zijn op de tentoonstelling te zien.

Uit eigen ervaring weet ik dat het fietsgebruik in Overdie behoorlijk meevalt. In de grotere Krachtwijken van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam is dat duidelijk anders. In Alkmaar is het maar een paar kilometer fietsen tussen Overdie en het centrum. Een stuk sneller dan met de bus. In de Lyceumstraat is dat goed te zien aan de ‘kledendracht’. Je kan daar ook goed zien dat fietsen emancipeert. Mannen en vrouwen gaan onafhankelijk op pad en zien daar niet tegen op.

Toch is er in Overdie zeker het e.e.a. op fietsgebied te verbeteren. Denk aan de drukke Koelmalaan, die bij het Geert Groteplein nog altijd opgeknapt en verbeterd moet en gaat worden. Ook het kruisen van de net zo drukke Vondelstraat is niet eenvoudig en het wegdek van de Thomas á Kempislaan, waar de tentoonstelling is, mag ook gerieflijker en fietsvriendelijker.

Minstens zo belangrijk is het ‘fietsmaatjes‘-project. Lees de rest van dit bericht

Apr-10: Wijken voor Overdie

Ik heb de afgelopen weken vreemde ervaringen opgedaan en ga eens kijken of ik dat op kan tikken. Het gaat om de wijk Overdie. Dat is een zogenaamde Vogelaars-, oeps krachtwijk hier in (zuid-oost) Alkmaar. De wijk bestaat voor ruim de helft uit bedrijventerreinen en zelfs zware industrie zoals een metaalbedrijf, een grote vuilverbranding en een vuilscheidingsbedrijf. Dat zit aan de oost en zuidkant.

Tegen de stad aan liggen 2 woongebieden, Oud-Overdie en Nieuw-Overdie met daartussen het park de Oosterhout. Die 2 delen hebben weinig met elkaar, ze hebben dan ook beide een eigen wijkgebouw en een eigen wijkvereniging. Oud-Overdie ligt het dichtste tegen de stad en Nieuw-Overdie het dichtste tegen de randweg/N242. In die laatste zit een actieve groep allochtonen en er is veel hoogbouw. Oud-Overdie betreft oude kleine woningen met gemiddeld laagopgeleide autochtonen.
Lees de rest van dit bericht